Privacy Beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04 april 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw informatie om te gaan, en uw privacy te beschermen. We willen u hier in alle openheid over infomeren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring proberen te verbeteren. We leggen u hiermee ook uit waar u toestemming voor geeft door het gebruik van onze website.

We wijzen u graag ook op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw eigen privacy. Dankzij de vanaf mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

· Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
· Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
· Als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen, heeft u het recht op intrekking van die toestemming.
· Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Toepasbaarheid van dit privacybeleid:
Dit privacybeleid is van toepassing op deze website en de diensten van Wiki Solutions. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wiki Solutions niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, en het aanvinken van het vakje in onze cookiebar geeft u aan dit privacybeleid te accepteren. Door het aanvinken van specifieke vakjes, bijvoorbeeld in formulieren voor het aanvragen van informatie, geeft u expliciet de toestemming voor bijvoorbeeld het toesturen van informatie op basis van uw interesse.
Wiki Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, veilig en in lijn met geldende wetgeving wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens en waarom wij die verzamelen

Cookies op onze webdomeinen:
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en tracking van unieke gebruikers aan de hand van IP-adres om de website te helpen analyseren en beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers de site gebruiken.
Voor het plaatsen van deze pseudo-anonieme cookies vragen wij u toestemming middels de cookiebar die u ziet wanneer u de site voor het eerst bezoekt. De door het cookie gegenereerde, geanonimiseerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wiki Solutions of die van een derde partij. Wij hebben, in navolging van de wet, verwerkingsovereenkomsten met onze partners op dit vlak, te weten Google, Facebook, LinkedIn, Twitter. Uw identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, komen niet terecht op hun servers – binnen noch buiten de EU.
Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere informatie en diensten aan te bieden op basis van uw activiteit op onze website.

Levensduur van cookies:
90 dagen nadat u voor het laatst actief bent geweest op onze website, zullen wij u geen aanbiedingen meer tonen waarvan wij of onze partners (Google, Facebook, Twitter of LinkedIn) denken dat die voor u relevant zijn. Een herinnering: het is altijd mogelijk om uw browsergeschiedenis (met name opgeslagen cookies) te wissen, anoniem gebruik te maken van het internet of aan te geven dat een advertentie voor u niet relevant is of dat u deze niet nog eens wilt zien.

Cookies uitzetten / verwijderen:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
· Mozilla Firefox
· Internet Explorer 7 en 8
· Internet Explorer 9
· Safari
· Opera
Persoonsgegevens:

Voor communicatie en berichtgeving, nieuwsbrieven, het toegang bieden tot documenten die u aanvraagt of een online of offline event vragen wij u om uw voor- en achternaam en uw e-mail adres. Eventueel vragen wij u – waar relevant – deze gegevens aan te vullen met uw telefoonnummer, functietitel, bedrijfsgrootte en vestigingsplaats.

Communicatie van u naar ons toe:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wiki Solutions of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Download document, inschrijving evenement, aanmelding nieuwsbrief, contactopname:
Op het moment dat u een formulier invult op onze website van Wiki Solutions duidt dat op als een signaal van interesse in een bepaald onderwerp. Bij het invullen van een formulier op onze website, waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om uw informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor downloadformulieren, inschrijvingen voor events of webinars, aanmelden voor onze nieuwsbrief, of het invullen van het contactformulier. Indien u hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen wij u periodiek relevante informatie sturen of aanbiedingen doen middels e-mail of per telefoon.
We vragen u hierbij specifiek waar uw interesse naar uitgaat. Op basis van de interesse die u expliciet aangeeft en uw gegevens kan het zo zijn dat Wiki Solutions u in de toekomst een e-mail stuurt, of dat u onze nieuwsbrieven voortaan standaard ontvangt.
We maken voor deze berichtgeving gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en uw gedrag op onze webdomeinen. Het doel van deze geautomatiseerde besluitvorming is dat de berichten die u van ons ontvangt, voor u zo relevant mogelijk zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mailing en/of nieuwsbrieven vanuit onze kant.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief:
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie of uw gegevens
Als u uw persoonlijke gegevens in wilt zien, aan wilt passen of deze uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. De contactgegevens die u daarvoor kunt gebruiken, vindt u onderaan deze tekst.

Gebruik van onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is een vereiste om een wettelijk bindend contract aan te kunnen gaan. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en de administratie daaromtrent te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wiki Solutions of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden en bewaartermijn gegevens
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.
Uw identificeerbare gegevens die wij bewaren voor de correcte uitvoering van onze diensten en de administratie daarvan, bewaren wij zo lang als de wetgever en uitvoerder (De Belastingdienst) vereisen.

Derden:
De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt, wordt niet met derde partijen gedeeld. In gevallen waarin dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens:
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Raadpleeg daarvoor de contactinformatie onderaan dit document.

Contactinformatie voor vragen en feedback:
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen, en of ons gevoerde privacybeleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Wiki Solutions
Kieftskampallee 6 , 6921 JX Duiven
06-47256921
privacy@wiki-solutions.nl

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit